<
06.11.2015 909 Görüntüleme

Fun / We Are Young - Çevirisi

Yazılar ekrana sığmıyorsa sağa doğru kaydırın

Give me a second I 
Bana bir saniye ver 
I need to get my story straight 
Hikayemin üzerinden geçem gerekiyor 
My friends are in the bathroom 
Arkadaşlarım banyoda 
Getting higher than the Empire State 
Empire State'den daha yukarı çıkıyorlar 
My lover she's waiting for me 
Aşığım beni bekliyor 
Just across the bar 
Karşıdaki barda 
My seats been taken by some sunglasses 
Yerimde güneş gözlükleri var 
Asking 'bout a scar 
Yara izini soruyorlar 
And I know I gave it to you months ago 
Ve biliyorum ki onu sana aylar önce ben yaptım 
I know you're trying to forget 
Biliyorum unutmaya çalışıyorsun 
But between the drinks and subtle things 
Ancak içki ve usta yaklaşımlar arasında 
The holes in my apologies 
Özrümdeki boşluklar 
You know I'm trying hard to take it back 
Biliyorsun bunları geri almak için çok çabalıyorum 
So if by the time the bar closes 
Barın kapanma saatinde 
And you feel like falling down 
Düşüyor gibi hissediyorsun 
I'll carry you home 
Seni eve taşırım 

Tonight 
Bu gece 
We are young 
Biz genciz 
So let's set the world on fire 
O halde dünyayı yakalım 
We can burn brighter Than the sun 
Güneşten daha parlak yakabiliriz 

Tonight 
Bu gece 
We are young 
Biz genciz 
So let's set the world on fire 
O halde dünyayı yakalım 
We can burn brighter Than the sun 
Güneşten daha parlak yakabiliriz 
Now I know that I'm not All that you got 
Biliyorum artık ben sahip olduğun her şey değilim 
I guess that I 
Sanırım 
I just thought maybe we could find new ways to fall apart 
Düşündüm ki belki ayrı kalmak için yeni yollar bulabiliriz 
But our friends are back 
Ama arkadaşlarımız geri geldi 
So let's raise a cup 
O halde hadi bardak kaldıralım 
Cause I found someone to carry me home 
Çünkü beni eve taşıyacak birisini buldum 

Tonight 
Bu gece 
We are young 
Biz genciz 
So let's set the world on fire 
O halde dünyayı yakalım 
We can burn brighter Than the sun 
Güneşten daha parlak yakabiliriz 

Carry me home tonight 
Bu gece beni eve taşı 
Just carry me home tonight 
Bu gece beni eve taşı 
Carry me home tonight 
Bu gece beni eve taşı 
Just carry me home tonight 
Bu gece beni eve taşı 

The world is on my side 
Dünya benim tarafımda 
I have no reason to run 
Kaçmak için bir sebebim yok 
So will someone come and carry me home tonight 
O halde birisi gelip beni bu gece eve taşıyacak mı 
The angels never arrived 
Melekler hiç gelmedi 
But I can hear the choir 
Ama onların korosunu duyabiliyorum 
So will someone come and carry me home 
O halde birisi gelip beni bu gece eve taşıyacak mı 

Tonight 
Bu gece 
We are young 
Biz genciz 
So let's set the world on fire 
O halde dünyayı yakalım 
We can burn brighter Than the sun 
Güneşten daha parlak yakabiliriz


Ekleyen :