<
21.05.2014 1107 Görüntüleme

Pearl Jam / Faithfull - Çevirisi

Yazılar ekrana sığmıyorsa sağa doğru kaydırın

Plaque on the wall says that no one's slept here 
Duvardaki plaka burda kimsenin uyumadığını söylüyor 
It's rare to come upon a bridge that has not been around 
Bu köprünün üzerine nadiren gelinir 
Or been stepped on 
Yâda üzerine basılır 
Whatever the notions, we laced in our prayers 
Kavramlar ne olursa olsun 
The man upstairs is used to all of this noise 
Üst kattaki adam tüm bu sesleri kullanmıştı 
I'm through with screaming 
Çığlıklarla işim bitti And echoes nobody hears, it goes, it goes, it goes 
Ve kimsenin duymadığı yankılar, devam eder, devam eder, devam eder 
Like echoes nobody hears, it goes, it goes, it goes 
Kimsenin duymadığı yankılar gibi, devam eder, devam eder, devam eder 
We're faithful, we all believe, we all believe it 
Biz vefalıyız, hepimiz inanıyoruz, hepimiz inanıyoruz

And echoes nobody hears, it goes, it goes, it goes 
Ve kimsenin duymadığı yankılar, devam eder, devam eder, devam eder

 

We're faithful, we all believe, we all believe it 
Biz vefalıyız, Hepimiz inanıyoruz, Hepimiz inanıyoruz ona
So faithful, we all believe, we all believe it 
Bu yüzden vefalıyız, hepimiz inanıyoruz, hepimiz inanıyoruz ona 
Belief in the game controls that keeps us in a box of fear 
Oyun yönetimine inanmak bizi korku dolu bir kutu içinde tutar 
We never listen 
Asla dinlemeyiz 
Voice inside so drowned out 
İçimizdeki ses çok boğucu 
Drowned you are, you are, you are everything 
Boğucusun sen, sen, sen her şeysin 
And everything is you 
Ve her şey sen 
Me you, you me, it's all related 
Ben sen, sen ben, hepsi bağlantılı 
What's a boy to do? 
Bir çocuk ne yapar 
Just be darling and I will be too 
Sadece sevgili ol ve bende olacağım 
Faithful to you 
Sana vefalı


Ekleyen :