<
01.04.2014 1395 Görüntüleme

Beatles / Yesterday - Çevirisi

Yazılar ekrana sığmıyorsa sağa doğru kaydırın

Yesterday, all my troubles seemed so far away 
Dün, sorunlarım çok uzak görünüyordu 

Now it look as though they're here to stay 
Şimdi kalmak için buradalarmış gibi görünüyor 

Oh, I believe in yesterday 
Oh, düne inanıyorum 

Suddenly, I'm not half the man I used to be 
Bİrdenbire, eskiden olduğum kişinin yarısı bile değilim 

There's a shadow hanging over me 
Üzerimde asılı kalan bir gölge var 

Oh, yesterday came suddenly 
Oh, dün aniden geldi 

Why she had to go I don't know, she wouldn't say 
Neden gitmek zorundaydı bilmiyorum, söylemedi 

I said something wrong, now I long for yesterday 
Yanlış bir şey söyledim, şimdi dünü iple çekiyorum 

Yesterday, love was such an easy game to play 
Dün, aşk oynaması çok kolay bir oyundu 

Now I need a place to hide away 
Şimdi saklanacak bir yere ihtiyacım var 

Oh, I believe in yesterday 
Oh, düne inanıyorum 

Why she had to go I don't know, she wouldn't say 
Neden gitmek zorundaydı bilmiyorum, söylemedi 

I said something wrong, now I long for yesterday 
Yanlış bir şey söyledim, şimdi dünü iple çekiyorum 

Yesterday, love was such an easy game to play 
Dün, aşk oynaması çok kolay bir oyundu 

Now I need a place to hide away 
Şimdi saklanacak bir yere ihtiyacım var 

Oh, I believe in yesterday 
Oh, düne inanıyorum


Ekleyen :